X-LEADER


Được thành lập ngày 29 tháng 08 năm 2009, Câu lạc bộ Quản trị kinh doanh là một trong những Câu lạc bộ có lịch sở lâu đời tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II.