X-LEADER

TRẦN THỊ KIM ÁNH

TRẦN THỊ KIM ÁNH

Trường Đại học Ngoại Thương CSII
CHÂU TRƯỜNG ĐẠT

CHÂU TRƯỜNG ĐẠT

Trường Đại học Ngoại Thương CSII
ĐẶNG NGUYỄN BÁ HƯNG

ĐẶNG NGUYỄN BÁ HƯNG

Đại học Kinh Tế TP.HCM
PHẠM HUỲNH QUỐC THỊNH

PHẠM HUỲNH QUỐC THỊNH

Trường Đại học Ngoại Thương CSII
Vòng 3.1: Business Case (23/05 - 28/05)
Vòng 3.1: Pitching(02/06)
Vòng 3.2: Pop-up Case(02/06)