X-LEADER

Câu lạc bộ Quản trị kinh doanh (BAC FTU2) định hướng trở thành tổ chức hàng đầu tập trung phát triển tiềm năng, phong cách lãnh đạo của thành viên với châm ngôn “Sharpen your leading style”.

Xây dựng môi trường học tập, hoạt động và rèn luyện kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản trị kinh doanh. Định hướng cá tính và phong cách lãnh đạo. Kết nối và tạo cơ hội phát triển bền vững.

Tham gia lên kế hoạch, xây dựng hoàn chỉnh nội dung, hình thức cho các dự án của CLB, tìm hiểu, nghiên cứu kiến thức chuyên môn về Quản trị kinh doanh nói riêng và lĩnh vực Kinh tế nói chung.

Đại diện CLB trao đổi thông tin, hợp tác với stakeholders, quản lý tài chính – nguồn thu và quá trình chi tiêu của CLB cho các hoạt động nội bộ, ngoại bộ, quản lý tài sản, theo dõi quá trình sử dụng vật dụng hậu cần, hiện vật tài trợ của CLB.

Phát triển nguồn nhân lực và gắn kết các thành viên, truyền thông nội bộ nêu cao tinh thần, hình ảnh của con người BAC, phân bổ, đánh giá và quản lý nguồn lực & hiệu suất làm việc của thành viên CLB.

Xây dựng các kế hoạch truyền thông, lên ý tưởng cho các dự án, thực hiện các sản phẩm truyền thông như nội dung bài viết,thiết kế hình ảnh, video,…quản lý và phát triển các kênh thông tin chính thức của CLB.